ข่าวสารประจำวันจันทร์ที่24 กรกฎาคม 2566

ข่าวสารประจำวันจันทร์ที่24 กรกฎาคม 2566
24 ก.ค. 2566 774

นายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ที่ได้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=598105385773611&set=pcb.598106282440188