รับสมัครแม่ครัว

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
5 ส.ค. 2563 3,918

รับสมัครแม่ครัว จำนวน 2 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ป. 6 มีประสบการณ์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป