รับสมัครช่วยปฏิบัติงานผู้ดูแล

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
5 ส.ค. 2563 1,050

รับสมัครช่วยปฏิบัติงานผู้ดูแล จำนวน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ม.3
หมดเขตวันที่ 26 มิถุนายน 2563