ติดต่อเรา

ที่ตั้งศพส.ปทุมธานี

๐ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี (ศพส.ปทุมธานี)
๐ บ้านผู้สูงอายุ (ปทุมธานี)
๐ มูลนิธิผู้สูงอายุบ้านปทุมธานี (ม.ผ.ส.)   

๐ เลขที่ 9/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
๐ โทรศัพท์ : 0-2577-1958  โทรสาร : 0-2577-1815
๐ อีเมล์ : [email protected]

 

ที่ หน่วยงาน ที่ตั้ง

    หมายเลข
    โทรศัพท์               

  พิกัดบนแผนที่
  (คลิ๊กตัวเลขพิกัด 
  เพื่อดูสถานที่ตั้ง)              

1.

    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)

   (1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางแค

เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร

  0-2413-1141 
 0-2455-1592

13.7114861, 100.4265099
   (2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางละมุง
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
 038-241-121

13.0395012, 100.9249203 

   (3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
 053-278-573
 
18.781554, 98.992478
   (4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านทักษิณ
อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
 073-274-487
 
6.5247547, 101.2820008
   (5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วาสนะเวศม์
อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 035-743-077
 

14.3972108, 100.5935314

   (6) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ภูเก็ต
อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
 076-529-699
 076-529-700
8.0163432, 98.4094769
   (7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ขอนแก่น
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
 043-332-922
 
16.437498, 102.838179
   (8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบุรีรัมย์
อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
 044-182-560
 044-182-561
15.0475431, 103.0891335
   (9) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดนครพนม
อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
   042-050-055
 
17.5359462, 104.6442885
   (10) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดลำปาง
อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง
   054-825-576
   054-825-577
18.418635, 99.5429624
   (11) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดสงขลา
อำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา
   074-478-151
 
6.5195162, 100.9747326
   (12) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
   02-577-1958 14.013478, 100.7161841
2.     ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
   038-111-724
   038-111-725
   038-111-726
13.0394111, 100.9214354