รับสมัครพี่เลี้ยง 3อัตรา

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
19 ก.พ. 2565 2,503

เปิดรับสมัคร ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน ๓ อัตรา เพศ ชายและหญิง อายุไม่เกิน ๕๐ ปี สุขภาพแข็งแรง ผู้สนใจมาสามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ๙/๑ หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๑๙๕๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๑๘๑๕