ข่าวสารประจำวันอังคารที่25 กรกฎาคม 2566

ข่าวสารประจำวันอังคารที่25 กรกฎาคม 2566
25 ก.ค. 2566 958

นายพีรพล สอนไข่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสัญจร “สร้างสรรค์ สร้างสุข” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างผู้สูงอายุกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=598962492354567&set=a.109653021285519