โรงเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 42 บริจาคสิ่งของและทำกิจกรรมจิตอาสา

โรงเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ 42 บริจาคสิ่งของและทำกิจกรรมจิตอาสา
11 พ.ย. 2562 127