ลงพื้นที่มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดพร้อมเงินสดให้ผู้สูงอายุ 100 ปี

ลงพื้นที่มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดพร้อมเงินสดให้ผู้สูงอายุ 100 ปี
29 ต.ค. 2562 101