ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ 100 ปี ตำบลบึงคำพร้อย

ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุ 100 ปี ตำบลบึงคำพร้อย
28 ต.ค. 2562 100