ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
8 ต.ค. 2562 41