ให้การต้อนรับ นรต.สามพราน รุ่นที่ 23 เข้าร่วมฝึกหลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน

ให้การต้อนรับ นรต.สามพราน รุ่นที่ 23 เข้าร่วมฝึกหลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน
28 ส.ค. 2562 43