เข้าร่วมปฐมนิเทศ นรต. รุ่นที่ 23 ที่เข้าร่วมฝึกหลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน

เข้าร่วมปฐมนิเทศ นรต. รุ่นที่ 23 ที่เข้าร่วมฝึกหลักสูตรสัมผัสปัญหาชุมชน
27 ส.ค. 2562 41