นำคณะ นรต.สามพราน ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 23 ลงพื้นที่เยียมบ้านผู้สูงอายุ

นำคณะ นรต.สามพราน ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 23 ลงพื้นที่เยียมบ้านผู้สูงอายุ
3 ก.ย. 2562 105