ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการระบบการดูแล (Care Manager)"

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการอบรมหลักสูตร
30 ม.ค. 2561 360

วันที่ 30 มกราคม 2561 ศพส.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการระบบการดูแล (Care Manager)" หลักสูตร 70 ชั่วโมง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3 จำนวน 120 คน